VIP-компания дня:

ТОВ "Стагер Групп"

Як вирішити проблему неефективного використання азотних добрив ?

9:51 16 сент. 2020 г.

Павло Маменко, кандидат б.н., головний спеціаліст з фізіології живлення рослин ТОВ САНАГРО Україна під час своїй доповіді на AGROTRADE CLUB 2020 в м. Одесі зазначив, що щорічно у світі 80 млн т азоту отримують промисловим способом, на синтез котрого використовується близько 2 % річного обсягу виробленої електроенергії. Із загальної кількості внесеного в ґрунт N споживається не більше 40–60 %, решта трансформується до газоподібних сполук, вивітрюється в атмосферу або вимивається та забруднює водоймища. Втрати N з ґрунту лише за рахунок денітрифікації складають у середньому 20-30 % внесених добрив. 

«Проблема полягає не тільки в тому, що це впливає на вартість продукції, а у тому, що закис азоту – це парниковий газ, який в 10 разів шкідливіший за вуглекислий газ. Тобто ми не тільки неефективно використовуваємо ресурси, а й наносимо шкоду собі на теперішній час та на майбутнє», - підкреслив Павло Маменко.

У спільній публікації англійських та амереканських вчених від 20.08.2020р проаналізована ситуація за останні 50 років в світі щодо використання азотних добрив та перспективи вирішення проблеми. Спостереження світових трендів у використанні азотних добрив при вирощуванні с-г культур показали, що намагання наростити кількість наносних добрив не призводить до збільшення врожайності!

Вчені підкреслюють, що починаючи з середини 70-х років XX століття використання азотних добрив в світі не є ефективним. Якщо у 60-х роках XX століття ефективність використання азотних добрив було на рівні 74-75 %, то вже у 2010 році  вона впала до 42%. 

«Ситуація більш-менш стабільна, тобто не змінюється, у США : там ефективно підходять до викорисання ресурсів. В ЄС більш розумно підходять до використання ресурсів – в них вклад добрив в вартість врожаю є значно нижчим – найбільше ефективно використовують», - зазначив Павло Маменко, кандидат б.н., головний спеціаліст з фізіології живлення рослин ТОВ САНАГРО Україна під час своїй доповіді на AGROTRADE CLUB 2020.

У ТОВ Санагро України було розроблено високоефективне,водорозчинне, азотно-сірчане добриво пролонгованої дії - САНФЕРТ ІНТЕНС N30S15, котре є правильним джером живлення N, P, K забеспечує правильний час застосування та є правильною нормою внесення та на відміну від карбаміду і аміачної селітри, окрім азотних сполук містить сірку, яка прискорює надходження і метаболізм азоту в рослині, підвищуючи урожайність та стійкість до стресових факторів довкілля; збільшує розчинність важкодоступних елементів живлення завдяки короткочасному локальному зниженню рН ґрунту, проте не змінює реакцію ґрунтового розчину в цілому; є оптимальним вибором для живлення високобілкових та чутливих до дефіциту сірки культур.

САНФЕРТ ІНТЕНС N30S15 є безпечним для рослин . так як завдяки пролонгованому вивільненню азоту попереджає концентрування аміаку у безпосередній близькості до молодих рослин, що знижує токсичність добрива за дефіциту вологи;у порівнянні з сульфатом амонію має нижчі норми внесення, що зменшує осмотичний тиск у ґрунті для покращення поглинання рослиною вологи та робить безпечним розташування гранули поряд з насіниною або рослиною.

САНФЕРТ ІНТЕНС N30S15 є дружнім до довкілля : за систематичного застосування не провокує закислення ґрунтів, наслідком якого можуть бути збільшення біодоступністі токсичних для рослин алюмінію, кадмію та миш’яку, забруднення продукції рослинництва важкими металами; завдяки низьколабільним формам азоту має нижчий рівень емісії парникових газів у порівнянні з іншими азотними добривами.

 


Агротрейд Клуб - оперативная отраслевая информация для Вашего бизнеса!

Поделиться:

Регент инсектицид для сада и огорода

Регент инсектицид для сада и огорода


2420 Грн (₴) за г
  • 31 июля 2020 г.
Нитроаммофоска NPK 15-15-15+6S

Нитроаммофоска NPK 15-15-15+6S


10150 Грн (₴) за т
  • 6 июля 2020 г.
Сульфат цинка купить в Украине

Сульфат цинка купить в Украине


28500 Грн (₴) за т
  • 28 июля 2020 г.

О нас

Сельскохозяйственная торговая платформа AGROTRADE CLUB создана для коммуникации участников агрохимического рынка по всему миру. В помощь участникам и подписчикам постоянно публикуется справочная, аналитическая и новостная информация о ценах на популярные виды удобрений и сельхозпродукцию в Украине на различных базисах поставки. Мы находимся в постоянном контакте с мировыми и локальными производителями, аналитическими агентствами, трейдерами, а также другими операторами рынка, чтобы помочь нашим клиентам заключить хорошие контракты.