VIP-компания дня:

ПП «АГРОЛЕОН-ЗАХІД»

Переваги вапняково-аміачної в порівнянні із звичайною селітрою

9:57 29 марта 2021 г.

В Україні сьогодні доступні об'єми мінерального добрива - кальція-аммонія нітрат. Придбати добриво, можна у компанії - постачальника в Україні - ТОВ "ХІМАГРО" (переглянути картку компанії та її об'єкти).

Кальція-аммонія нітрат вже в наявності на складах та готовий для відвантаження по всій Україні. Ціна на умовах FCA (Миколаїв) складає - 8 400 грн/т. Також  можлива доставка у господарство автомобільними нормами та залізницею. Для розрахунків на інших базисах постачання звертайтесь по телефону: +38 050 390 09 79, ел. пошта odessa@himagro.com

 

 

Детальніше про Кальція-аммонія нітрат очіма української науки:

 

Крамарьов С.М., завідувач кафедри агрохімії, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, професор

Бандура Л.П., кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Дніпровський державний аграрно-економічного університет

Крамарьов О.С., науковий співробітник

ДУ Інститут зернових культур НААН України

 

Одним із головних елементів мінерального живлення рослин  є азот. Важливість азоту для рослин полягає в тому, що він входить до складу білків, амінокислот, ліпоїдів, хлорофілу, алкалоїдів, фосфатидів, нуклеопротеїдів та багатьох ферментів. Рослини живляться азотом за рахунок двох його іонів: катіону NH4+ та   аніону NO3-, які  зазвичай надходять до них через кореневу систему з ґрунтового розчину. Провести поповнення запасів мінеральних форм азоту в ґрунті можна в основному тільки за рахунок внесення азотних добрив.      У більшості ґрунтово-кліматичних зон України внесення азотних добрив істотно підвищує врожайність сільськогосподарських культур: коренеплодів цукрових буряків – у середньому на 40-50 ц/га, зеленої маси кукурудзи – на 80-100, її зерна – 4-5 ц/га, зерна колосових зернових культур до 5 ц/га. Азотні добрива залежно від характеру сполуки азоту поділяються на аміачні, нітратні, аміачно-нітратні і амідні.

       До групи аміачно-нітратних добрив, які містять у собі азот в амонійній і нітратній формах, відноситься найпоширеніше азотне добриво – аміачна селітра (нітрат амонію або азотнокислий амоній).

     Аміачну селітру відносять до фізіологічно кислих добрив.        

В випадку внесення аміачної селітри в посівах культур чутливих до кислої реакції ґрунтового розчину  вони  будутьвідчувати на собі негативний вплив кислої реакції ґрунтового розчину і не в повній мірі реалізувати свій наявний генетичний потенціал.

     Негативний вплив потенційної кислотності викликаної внесенням  звичайної аміачної селітри можна знівелювати вапнуванням. Але вапнування пов’язано з великими витратами вапна, тому що норма внесення  його  становить 2-3 т/га, а іноді і навіть більше.  Уникнути негативного впливу на рослини підвищеної кислотності можна з значно меншими витратами, використавши для цього вапнисту аміачну селітру. 

     Вапнисто-аміачна селітра, ВАС (вапняно-аміачна суміш, кальцієво-аміачна селітра, нейтралізована аміачна селітра, азотно-вапнякове добриво) NH4NO3•CaCO3;  NH4NO3+CaCO3, (N27Ca17) – це аміачна селітра, нейтралізована вапняком шляхом змішування або сплавлянням 60 мас. частин селітри з 40 мас. частинами вапняку. Залежно від складу добриво називається: вапняно-аміачна селітра або аміачна селітра з доломітом. Добриво містить у своєму складі карбонати кальцію і  магнію.

   Окрім азоту, до складу цього добрива входить кальцій і магній: 

 • до 28% N - загальний азот (амонійний і нітратний азот в рівних кількостях по 14%);
 • до 16% CaO - оксид кальцію;

до 6% MgO - оксид магнію. 

   Вміст цих важливих елементів мінерального живлення в складі ВАС створює гарні умови для покращення росту і розвитку рослин, що гарантує високий і якісний урожай:

Вапнисто-аміачна селітра мало гігроскопічна, тому випускається в гранульованому вигляді, завдяки чому при зберіганні не злежується і добре розсівається. Її гранули міцні і мають розміри (1-5 мм). Це азотно-карбонатне, універсальне фізіологічно нейтральне добриво, яке використовується під усі сільськогосподарські культури та придатне для застосування на всіх типах ґрунтів, але в першу чергу його доцільно застосовувати на ґрунтах з підвищеною кислотністю.

     

image-7fe1109771.png

Позитивний вплив складових вапнякової селітри на грунт і рослини

  В порівнянні з звичайною аміачною селітрою це добриво менш концентроване, за вмістом азоту, але має кращі агрохімічні властивості завдяки наявності кальцію. При удобрені вапняково-аміачною селітрою в ґрунтовому розчині відбувається взаємодія між карбонатами кальцію (СаСО3), магнію (MgСО3) і нітратом амонію (NH4NO3) з утворенням водорозчинних солей кальцію (Са(NО3)2) і магнію (Mg(NО3)2), що дає змогу знизити підкислення ґрунту. Це добриво дуже ефективне добриво для внесення на ґрунтах з підвищеною кислотністю і, при систематичному застосуванні, перевершує по ефективності інші форми азотних добрив на кислих ґрунтах.

           Вапно, що входить до її складу, повністю нейтралізує кислотність нітрату амонію, внаслідок чого на кислих ґрунтах ця селітра  ефективніша, ніж звичайна аміачна селітра. 

   Азотно-вапнякове добриво може застосовуватися на всіх типах ґрунтів і під всі сільськогосподарські культури, як основного, припосівного добрива і в прикореневе підживлення.

Основні переваги вапняково-аміачної селітри в порівняні із звичайною наступні:

 • це збалансований вміст нітратного та амонійного азоту. Наявність обох форм азоту мінімізує втрати цього елементу мінерального живлення та дозволяє рівномірно забезпечувати ним рослину впродовж всієї вегетації;
 • підвищує врожайність, покращує якість  вирощеного врожаю, зокрема, сприяє збільшенню в ньому вмісту білку;
 • не підкислює ґрунт, що обумовлено нейтральною реакцією цього добрива;
 • підвищує pH ґрунтового розчину і сприяє збільшенню в ґрунті мінеральних форм азоту;
 • застосовується під усі сільськогосподарські культури поверхнево або локально під час основного внесення і для прикореневого підживлення з послідуючим обов’язковим загортанням у ґрунт;
 • сприятливі фізичні властивості цього добрива дозволяють рівномірно його розподілити на поверхні ґрунту за використання як звичайних, так і пневматичних розкидачів туків;
 • одночасне внесення азоту та кальцію дозволяє відмовитися від вапнування ґрунтів, завдяки чому зменшується кількість проходів техніки по полям;
 • це добриво добре піддається механізованому внесенню в грунт;
 • його перевезення допускається всіма видами транспорту, крім повітряного;
 • в ґрунті зростає чисельність агрономічно цінних мікроорганізмів.

   Застосовується під усі сільськогосподарські культури поверхнево або локально під час основного внесення і для прикореневого підживлення, з обов’язковим загортанням у ґрунт. Добре реагують на підживлення вапняково-аміачною селітрою культури, які потребують нейтральної реакції ґрунтового розчину, а також всі культури, що вирощуються на кислих ґрунтах в умовах Полісся і західної частини Лісостепу України. До них належать такі культури, як: буряки цукрові, кормові, столові, пшениця озима і яра, кукурудза, ячмінь, ріпаки озимий і ярий, соняшник, соя, горох, кормові боби, конюшина, люцерна, еспарцет, капуста, цибуля, огірки та інші рослини, що потребують слабо кислої реакції ґрунту (рН 6-8). Під овочеві культури вносять врозкид або стрічковим способом, а також при посіві / посадці в малих дозах  в рядки або лунки.     Вапнисто аміачна селітра діє краще, ніж звичайна, на такі культури, як цукровий буряк, озима пшениця, конюшина. Це добриво дуже поширене в країнах Західної Європи і перспективне в нашій країні.

     Дуже добре реагують на підживлення цим добривом культури, що потребують слабо кислої реакції ґрунту – буряк, пшениця, кукурудза, ріпак, соняшник, овочеві культури. В разі використання ВАС в якості підживлення для озимих культур, найефективнішим способом буде внесення по мерзло-талому ґрунту, або пізніше – за допомогою сівалки (спосіб Бузницького), що дозволить звести до мінімуму втрати азоту та інших елементів.  Азотне підживлення озимих зернових культур (озимої пшениці, озимого ячменю, озимого ріпаку) по тало-мерзлому ґрунті, коли листки мокрі крупнокапельно або струмками водними розчинами КАС проводити не доцільно, оскільки в такому разі можуть виникнути опіки. За таких умов кращим добривом є вапняково-аміачна селітра, якою можна проводити підживлення озимих і після відновлення їх вегетації, так як це добриво не викликає на поверхні листків некрозів.

        Отримані результати застосування ВАС на кислих ґрунтах під деякі культури дають змогу стверджувати, що вона переважає по ефективності аміачну селітру більш ніж у 2,5 рази. В підтвердження цього наведемо результати випробувань цих двох добрив в виробничих умовах: за умови застосування ВАС під озиму пшеницю на кислих і закислених ґрунтах в однакових дозах замість аміачної селітри було отримано прибавку урожаю 5-10 ц/га, а також підвищений вміст білку в зерні (до 13,6%) та клейковини до 24,4%.  Застосування вапняково-аміачної селітри і звичайної селітри в еквівалентних дозах під цукрові буряки забезпечило збільшення виходу цукру за рахунок ВАС на 2,1 ц/га.

  Норми внесення добрива встановлюються за результатами агрохімічних аналізів ґрунту, біологічних особливостей культур та запланованого врожаю.

  Висока ефективність цього добрива визначається перш за все способом його внесення, а саме  його потрібно внести в шар ґрунту в якому зосереджена основна маса коренів. Під зернові культури вапняково-аміачну селітру доцільно вносити під передпосівну культивацію в дозі N30. Весною по тало-мерзлому ґрунті і під час відновлення вегетації доцільно проводити прикореневе підживлення. В тому випадку, якщо результати рослинної діагностики будуть вказувати на наявність дефіциту азоту,  прикореневе підживлення будуть проводити і в послідуючі фази розвитку озимих зернових культур.

   Враховуючивідносно низький сольовий індекс даного добрива його можна вносити також і при сівбі зернових культур дозою N30.В зв’язку з цим потрібно приділити належну увагу виробництву даного добрива і в нашій державі і широкого впровадження цього добрива в виробничих умовах.

Матеріал підготовлено за допомогою: 

Крамарьов С.М., завідувач кафедри агрохімії, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, професор

Бандура Л.П., кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Дніпровський державний аграрно-економічного університет

Крамарьов О.С., науковий співробітник

ДУ Інститут зернових культур НААН України

 

Придбати добриво, можна у компанії - постачальника в Україні - ТОВ "ХІМАГРО"

Товар в наявності, готовий для відвантаження по всій Україні, ціна на умовах FCA (Миколаїв) - 8 400 грн/т, можлива доставка у господарство автомобільними нормами та залізницею. Для розрахунків на інших базисах постачання звертайтесь по телефону:

Контактні телефони: +38 050 390 09 79

Вдалих врожаїв!

 


Агротрейд Клуб - оперативная отраслевая информация для Вашего бизнеса!

Поделиться:

Вапняк гранульований (розкислювач грунту, меліорант) Суперфосфат гранульований Luvena

Суперфосфат гранульований Luvena


8200 Грн (₴) за т
 • 18 янв. 2021 г.
Пастеризатор молока на 300 л УЗМ-0,3Е

Пастеризатор молока на 300 л УЗМ-0,3Е


2990 Дол.США ($) за шт.
 • 20 февр. 2021 г.

О нас

Сельскохозяйственная торговая платформа AGROTRADE CLUB создана для коммуникации участников агрохимического рынка по всему миру. В помощь участникам и подписчикам постоянно публикуется справочная, аналитическая и новостная информация о ценах на популярные виды удобрений и сельхозпродукцию в Украине на различных базисах поставки. Мы находимся в постоянном контакте с мировыми и локальными производителями, аналитическими агентствами, трейдерами, а также другими операторами рынка, чтобы помочь нашим клиентам заключить хорошие контракты.